Diru-laguntza deialdiak

 

Dagoeneko igaro da gizarte-jarduerak, osasun-jarduerak eta jarduera soziosanitarioak egiten dituzten pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko oinarri berezien aldaketaren hasierako onespen-erabakia jendaurrean jartzeko epea, eta ez da erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu; jarraian argitaratzen dugu, beraz, aipaturiko oinarrien aldaketaren testua, Udalaren Osoko Bilkuraren 2016ko ekainaren 1eko erabakian ezarritakoaren eta Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan —aipaturiko lege-testuaren 70.2 artikuluaren ildotik— xedatutakoaren arabera.

Informazio gehiago