Zamudioko Elizatearen armarria

Zamudioko armarria Zamudioko elizateak historia osoan ez du izan armarik, herria ordezkatuko duen armarriari erants dakiokeenik.

Zamudioren armarria hautatzeko, beraz, egoki iritzi zaio, alde batetik, armarrien gaineko zientzia eta, bestetik, gure herriaren garapen historikoa bateratzeari.

Herriaren mugen barruan osperik eta eraginik handiena duen leinu-etxearen armarria herriaren armarritzat hartzea izan ohi da, heraldikaren legeei jarraiturik, erabiltzen den irizpidea. Gure kasuan, Zamudio leinua da gailentzen dena.

Zamudio leinuaren elementurik adierazgarriena Zamudio torrea da, gaurdaino zutik iraun duen torrea, alegia. Torreko harlanduan, leinuaren armarria ageri da. Beronek erdi bi ditu: batean, hiru uhin ageri dira; bestean, bost lertxun-orri, sautier forman.

Aurretik adierazitako guztia kontuan hartuta, Zamudioko herriaren armarria era honetan definitzen da "Urrezko hondoan, erauzitako arte orlegi bat; kantoietan lau lertxun-orri urdin, eta puntan, uhin urdinak eta zilarrezkoak."

Zamudioko Elizatearen bandera

Banderak Ez daukagu daturik, gure herriak antzina bere ikurra eduki zuela pentsarazten digunik. Beraz, bandera bat osatu behar izan dugu, historiak eskaintzen dizkigun datuak eta heraldikak izaten dituen irizpideak erabiliz.

Zamudioko elizatea Uribeko merinaldearen barruan zegoen eta merinalde horretako ikurrinetan baiezta dezakegu kolore urdina izan dela nagusi eta orain ere hala segitzen duela. Bestalde, ezin ditugu ahaztu Berreagako kokagunean aurkitutako elementu bereziak, K.a. I. mendetik K.o. II. Mendera bitartekoak. Elementu horietatik gurutzeak eta treszelak nabarmentzen dira.

Heraldikaren arabera, banderak honela izan behar du:
- Angeluzuzena, 2:3 neurrikoa
- Sinplea eta, era berean, ezaguterraza
- Aurkiak eta ifrentzuak banaketa eta orientazio berdina izan behar dute.

Aurretik aipatutako guztia kontuan harturik, honela definitu da Zamudioko bandera "2:3 neurriko oihal zuriaren gainean, alderik alde, gurutze urdin bat, banderaren zabaleraren 1/5eko zabalera izango duena" .

Zamudioko Udala
Sabino Arana Goiri plaza, 1
944 060 990 | 944 030 622 | udala@zamudio.eus